Πολύχρονη πείρα
στον τομέα της ειδικής αγωγής και η αγάπη μας για τα παιδιά αποτέλεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία του κέντρου μας
Υπηρεσίες
αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα
Previous
Next
ΛΟΓΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ
Λιγα λογια για εμας

Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “Λογοπαιχνιδίσματα”, παρέχουμε υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων.

Υπεύθυνη του κέντρου είναι η Λογοθεραπεύτρια Μητσιάκη Κασσιανή, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ). Είναι απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας της ΣΕΥΠ του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σποδών στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2009 παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας (αξιολόγηση και παρέμβαση) σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:

 • Λόγου (προφορικού και μη)
 • Ομιλίας
 • Επικοινωνίας
 • Φωνής
 • Σίτισης και κατάποσης

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
 • Αρθρωτικές διαταραχές
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 • Βαρηκοΐα – κώφωση
 • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 • Διαταραχές φωνής
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Η Εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη υγείας που έχει ως κύριο στόχο τη λειτουργικότητα και την αυτονομία του παιδιού στους τομείς της ζωής του ανάλογα με τη χρονολογική του ηλικία. Ο παιδιατρικός εργοθεραπευτής βελτιώνει, αναπτύσσει, ενισχύει και προσαρμόζει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να καταφέρει το παιδί να ανταπεξέλθει στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και να διευθετεί οργανωμένα τον ελεύθερο και δομημένο χρόνο του. Οι δεξιότητες αυτές είναι:

• Αισθητικοκινητικές δεξιότητες: αισθητηριακή καταγραφή, επεξεργασία και οργάνωση αισθητηριακών ερεθισμάτων.

• Κινητικές δεξιότητες: ενίσχυση αδρής κίνησης (κινητικός σχεδιασμός και πράξη, οπτικοκινητικός κι αμφίπλευρος συντονισμός, στασικός έλεγχος, ισορροπία, ενδυνάμωση) και λεπτής κίνησης (εδραίωση δυναμικής τριποδικής σύλληψης για τη χρήση μολυβιού, ψαλιδιού και μικροαντικειμένων με ορθότητα και ακρίβεια).

• Γνωστικές δεξιότητες: επίπεδο διέγερσης, εστίαση και διάρκεια προσοχής, μνήμη, χωροχρονικός προσανατολισμός, οργάνωση και γενίκευση μάθησης.

• Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες: παιχνίδι (αισθητικοκινητικό, εξερευνητικό, συμβολικό, κατασκευαστικό, φαντασιακό κλπ.), βλεμματική επαφή, προσαρμοστικότητα και επικοινωνία, συναισθηματική επαφή και δεξιότητες αλληλεπίδρασης, αυτοέλεγχος και αυτοεκτίμηση, κοινωνική συμπεριφορά κι αντίληψη κοινωνικών ρόλων.

• Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ): αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού στη σίτιση, στην ένδυση-απόδυση και προσωπική υγιεινή.

Το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως μέσο για να πετύχει ο θεραπευτής την ενεργητική εμπλοκή του παιδιού στις δραστηριότητες του θεραπευτικού προγράμματος. Για το καλύτερο αποτέλεσμα της εργοθεραπείας σε ένα άτομο είναι βασικό να τηρείται η σταθερή παρακολούθηση του θεραπευτικού προγράμματος αλλά και να υπάρχει συμμετοχή/συνεργασία του περιβάλλοντος του ατόμου.

 

Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά τη μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Η ψυχολογική υποστήριξη συμβάλλει στη διερεύνηση των σκέψεων, των συναισθηματιών και των συμπεριφορών του ατόμου, βοηθώντας το να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.
Η συμβουλευτική συμβάλλει στην καθοδήγηση και στη βοήθεια των γονέων, ώστε να αναγνωρίσουν, να αποδεχτούν και να αντιμετωπίσουν δυσκολίες του παιδιού τους σε διάφορους τομείς όπως είναι η αρνητική συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική του αναστάτωση, η κοινωνικοποίηση του και η προσαρμογή του.

Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης:  

0-6 μηνών

Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
Συχνά γουργουρίζει, μουρμουρίζει και παράγει ήχους ευχαρίστησης
Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει τις διαφορετικές του ανάγκες
Χαμογελάει όταν του μιλάνε
Αναγνωρίζει φωνές
Εντοπίζει τον ήχο γυρίζοντας το κεφάλι
Ακούει την ομιλία
Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/, /m/ στο βάβισμα
Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να δείξει τι θέλει

7-12 μηνών

Καταλαβαίνει το «όχι» και το «ζεστό»
Ανταποκρίνεται σε απλά αιτήματα
Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομά του
Ακούει και μιμείται κάποιους ήχους
Αντιλαμβάνεται λέξεις για απλά αντικείμενα (π.χ, φλιτζάνι, παπούτσι, χυμός)
Όταν βαβίζει χρησιμοποιεί μοτίβα μουσικού κυματισμού (επιτονισμού) της φωνής
Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ήχων στο βάβισμα
Μιμείται τους ήχους και μοτίβα επιτονισμού της ομιλίας των ενηλίκων
Χρησιμοποιεί και ήχους της ομιλίας από το να κλαίει μόνο, για να τραβήξει την προσοχή
Ακούει όταν του μιλάνε
Ξεκινά την αντικατάσταση του βαβίσματος σε ακατάληπτη ομιλία
Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά σκόπιμα την ομιλία
Χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά τα ουσιαστικά
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων
Αντιλαμβάνεται απλές εντολές

13-18 μηνών

Χρησιμοποιεί μοτίβα επιτονισμού όπως οι ενήλικες
Χρησιμοποιεί ηχολαλία και νεολογισμούς
Χρησιμοποιεί νεολογισμούς για να καλύψει κενά στη ροή
Παραλείπει κάποια αρχικά και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
Παράγει συνήθως ακατάληπτη ομιλία
Ακολουθεί απλές εντολές
Συνειδητά δείχνει 1-3 μέρη του σώματος
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 ή περισσότερων λέξεων (περισσότερα ουσιαστικά)
Συνδυάζει χειρονομίες και φώνηση
Ζητάει αντικείμενα που επιθυμεί

19-24 μηνών

Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από τους νεολογισμούς
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεων ή παραπάνω
Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή παραπάνω λέξεων
Ξεκινά να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα
Ξεκινά να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
Διατηρεί μη σταθερό φωνητικό έλεγχο
Χρησιμοποιεί την κατάλληλη προσωδία / επιτονισμό στις ερωτήσεις
Ο λόγος του είναι κατανοητός κατά 25-50% σε ξένους
Απαντά σε ερωτήσεις του τύπου «τι είναι αυτό;»
Ευχαριστιέται να ακούει ιστορίες
Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος
Κατονομάζει κάποια οικεία αντικείμενα

2-3 ετών

Είναι καταληπτή η ομιλία του κατά 50-75%
Κατανοεί τις έννοιες «ένα», «όλα»
Κατονομάζει τις σωματικές του ανάγκες (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά)
Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
Δείχνει εικόνες σε βιβλίο όταν αυτές ονομάζονται
Αναγνωρίζει αρκετά μέλη του σώματος
Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις
Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ποιήματα
Κάνει ερωτήσεις 1-2 λέξεων
Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων
Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, παρουσιάζει προοδευτικά ρήματα, απλούς πληθυντικούς, γραμματικά φαινόμενα
Συνεχίζει τη χρήση ηχολαλίας όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο
Κατανοεί 500-900 ή περισσότερες λέξεις
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 ή περισσότερες λέξεις
Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη
Καταλαβαίνει τα περισσότερα από τα πράγματα που του λένε
Επαναλαμβάνει με ευχέρεια προτάσεις ειδικά αυτές που ξεκινούν με το «εγώ» και αρχικές συλλαβές
Αυξάνει την ένταση της φωνής του
Χρησιμοποιεί σωστά τα φωνήεντα
Χρησιμοποιεί πάντα τα αρχικά σύμφωνα (έστω και αν δεν έχουν τη σωστή άρθρωση)
Συχνά παραλείπει μεσαία σύμφωνα
Συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά τελικά σύμφωνα
Χρησιμοποιεί περίπου 27 σύμφωνα
Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι»
Χρησιμοποιεί κάποια ρήματα σε παρελθοντικό χρόνο, μορφήματα κτητικότητας, αντωνυμίες και προστακτική

3-4 ετών

Αντιλαμβάνεται τις λειτουργίες των αντικειμένων
Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες (σταμάτα-ξεκίνα, πάνω-κάτω, μεγάλο-μικρό)
Ακολουθεί σύνθετες εντολές (2-3 μέρη)
Ρωτά και απαντά σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)
Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει συναισθήματα
Χρησιμοποιεί 4-6 λέξεις στις προτάσεις
Αναγνωρίζει τα αντικείμενα με το όνομά τους
Χρησιμοποιεί ρήματα και ουσιαστικά πιο συχνά σε προτάσεις
Έχει επίγνωση του παρελθόντος και του μέλλοντος
Καταλαβαίνει 1200-2000 ή περισσότερες λέξεις
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεις
Ψιθυρίζει
Χρησιμοποιεί το 50% των συμφώνων και των συμφωνικών συμπλεγμάτων
Η ομιλία του είναι 80% καταληπτή
Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό, τις κτητικές αντωνυμίες και τους χρόνους ρημάτων
Τοποθετεί δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
Συμμετέχει σε συζητήσεις

4-5 ετών

Αντιλαμβάνεται αλληλουχία αριθμών πάνω από 3
Αντιλαμβάνεται έννοιες χώρου
Αναγνωρίζει έως 3 χρώματα
Καταλαβαίνει 2800 ή περισσότερες λέξεις
Μετρά μέχρι το 10
Γνωρίζει τη χρήση αντικειμένων
Παρακολουθεί μικρές, απλές ιστορίες
Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 ή περισσότερων λέξεων
Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-8 λέξεων
Απαντά σε ερωτήσεις που χωρίζονται σε δύο μέρη
Ρωτά τη σημασία λέξεων
Απολαμβάνει τα τραγουδάκια, το ρυθμό και τις ψευδολέξεις
Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια
Η ομιλία του είναι κατανοητή στους ξένους
Μιλά για τις εμπειρίες στο σχολείο, με τους φίλους κα
Αναπαράγει ακριβώς μία ιστορία
Ακούει μια ιστορία και απαντάει σε απλές ερωτήσεις
Χρησιμοποιεί ανώμαλους πληθυντικούς, κτητικές αντωνυμίες, μελλοντικούς χρόνους και συγκριτικά μορφήματα σε προτάσεις

5-6 ετών

Κατονομάζει 6 χρώματα και 3 σχήματα
Εκτελεί σύνθετες εντολές (3 μέρη)
Κάνει ερωτήσεις τύπου «πως»
Απαντά λεκτικά στο «γεια» και «τι κάνεις»
Χρησιμοποιεί κατάλληλα τον αόριστο και τον μέλλοντα
Χρησιμοποιεί συνδέσμους
Καταλαβαίνει περίπου 13.000 λέξεις
Ονομάζει τα αντίθετα
Ονομάζει διαδοχικά τις μέρες της εβδομάδας
Μετράει αυτοματοποιημένα μέχρι το 30
Αυξάνεται συνεχώς το λεξιλόγιό του
Αντικαθιστά λίγα φωνήματα
Χρησιμοποιεί κατάλληλα τη γραμματική συνήθως
Επικοινωνεί με ευκολία με ενήλικες και άλλα παιδιά

6-7 ετών

Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
Αντιλαμβάνεται το «δεξιά» και το «αριστερά»
Χρησιμοποιεί όλο και πιο σύνθετες περιγραφές
Συμμετέχει σε συζητήσεις
Καταλαβαίνει περίπου 20.000 λέξεις
Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων
Γνωρίζει το αλφάβητο
Μετράει μέχρι το 100 αυτοματοποιημένα
Χρησιμοποιεί κατάλληλα τα περισσότερα μορφήματα
Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

PHOTO GALLERY